Vi är anslutna till SMR – Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund

Vi är nu anslutna till SMR. SMR ställer höga krav på sina medlemmar när det gäller miljö, ekonomi och kundservice. Därför är SMR-märket en symbol för kompetens, service och rätt pris. Det är en trygghet för dig som konsument att välja en SMR-ansluten mc-handlare eller verkstad. Välkommen till Eurospeed!