9 tips för bäst mc-försäkring

Det finns mycket du kan göra för att få en lägre premie på din MC-försäkring. Här är nio goda råd till dig som vill jämföra, teckna eller förnya en motorcykelförsäkring.

mc-forsakring

 

 

Ökad säkerhet ger bättre pris

Genom att öka säkerheten och minska stöldrisken kan du få ett lägre pris. Faktorer som att motorcykeln står inlåst och att det är larm på garaget kan påverka premien.
Åldern spelar också en stor roll när du tecknar mc-försäkring. Om två personer med olika åldrar ska använda motorcykeln lika mycket kan det vara värt att jämföra vilken premie båda skulle få.

Skyddskläder

En del bolag kan faktiskt ge rabatt om föraren alltid använder giltig skyddsutrustning.

Märkesförsäkring

Om du inte bara jaga kronor och ören vid valet av försäkring kan en märkesförsäkring vara perfekt för dig. Många mc-märken erbjuder sina kunder försäkringar. De är ofta lite dyrare, men i gengäld får man en reducerad självrisk. Dessutom sker alla reparationer på en auktoriserad märkesverkstad. På Svedeas hemsida kan du hitta åtta olika märkesförsäkringar.

mc-forsakring2

Vilken skyddsutrustning krävs?

Alla måste ha hjälm. Det är inskrivet i svensk lag. Men sedan kan det variera mellan försäkringsbolagen vilken utrustning du måste ha. Se till att du har den skyddsutrustning som krävs för att just din försäkring ska gälla.

Skriv MC:n på rätt person

Åldern har stor betydelse för försäkringspremien. Unga ägare får ofta betala mer för sina försäkringar. Vilken ålder som betraktas som ungt varierar, men man brukar sätta en gräns vid 25 år. Så är ni flera i hushållet som ska köra den, låt någon äldre vara ägare på papperet. Då sparar ni pengar.

Parkera i låst garage

Hos många försäkringsbolag kan du få en billigare premie om motorcykeln står inlåst i ett garage under natten.

Kör du inte på vintern?

Om du inte kör din motorcykel hela vintern så är det bra att ställa av den hos Transportstyrelsen. De månader som du inte använder den är det onödigt att betala försäkring.

mc-forsakring3

Specificera vem som får köra

Hos vissa försäkringsbolag kan ägaren specificera vilka som får köra motorcykeln och på så vis få lägre premie. Till exempel ger förare över 25 år ofta ett bättre pris. Likaså om du bara väljer en eller ett fåtal förare. Om du ska köra din motorcykel ensam så kan du tjäna pengar på att försäkra den hos ett bolag som erbjuder detta.

Jämför villkor och pris

Det du kan göra för att spara mest pengar är att från början välja en prisvärd försäkring. Det finns många bolag, och det kan skilja mycket. Så lägg ner lite tid och möda på att välja den försäkring som ger bäst villkor för dig. Det tjänar du på i längden.